| Αρχική | Enlarge fontsReduce fonts
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
 

 
 Ελληνικά  English 
 
25.4.2017
Χρήστης: [Είσοδος]

«Μαρκόπουλο Μεσογαίας: Από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ του 2004»

Βασικός στόχος του παρόντος έργου είναι η συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού που αφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας σε τομείς όπως πολιτισμός, τουρισμός και περιβάλλον, επίσης αφορά στη δημιουργία Υποδομής Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών. Το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία βάσης δεδομένων που θα αφορά την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Μαρκόπουλου και αποτυπώνουν την πλούσια παράδοση του Δήμου. Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα αναφέρονται σε διάφορα επίπεδα επικοινωνίας και διοίκησης και στοχεύουν στη διαμόρφωση και ολοκλήρωση μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας για τη καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής το συγκεκριμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών κρίνεται απαραίτητο μιας και δίνει τη δυνατότητα ακριβούς καταγραφής και επεξεργασίας του πλήθους ιστορικών και όχι μόνο στοιχείων που προκύπτουν για την γεωγραφική περιοχή που καλύπτει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση συγκεκριμένης πολιτικής με σκοπό την εύρεση των ιδανικότερων λύσεων και την ανάπτυξη νέων πρακτικών , τόσο στην καταγραφή των προβλημάτων και αναγκών των περιοχών ευθύνης του Δήμου, όσο και για την λήψη αποφάσεων για την πρόβλεψη και την εκτέλεση έργων υποδομής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το παρόν έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιλέξτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν έργο

Δήμος Μαρκόπουλου © 2006 | Όροι χρήσης